Güç Tüketimi (ESP32-S2)

Çalışma Modları

Çalışma Modu Nom. Değer Birim

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240MHz)

19

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160MHz)

16

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80MHz)

12

mA

Hafif Uyku

450

µA

Derin Uyku (ULP aktif, ULP-FSM)

170

µA

Derin Uyku (ULP aktif, ULP-RISC-V)

190

µA

Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı (duty cycle))

22

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi)

25

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı)

20

µA

Güç Kapalı

1

µA

Güç tüketim değerleri, CPU aktif ve ön bellek boşken ölçülmüştür.

Wi-Fi haberleşme modu aktif duruma geçtiğinde, sistem “Modem Uyku” modundan çıkıp aktif moda geçer.

“Modem Uyku” modunda, bağlanan yüklere ve kullanılan dahili çevrebirimlere göre CPU frekansı otomatik olarak değişir.

"Derin Uyku (ULP aktif)” modunda, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam edebilirler.

“Derin Uyku (ULP periyodik aktif)” modunda, sistem periyodik olarak çalışır ve ADC %1 doluluk oranı (duty cycle) ile okuma yapar.

RF Haberleşme (Wi-Fi)

Haberleşme Modu Tepe Değer Birim

Verici (802.11b, 20MHz, 1 Mbps, POUT = +19.5 dBm)

310

mA

Verici (802.11g, 20MHz, 54 Mbps, POUT = +15 dBm)

220

mA

Verici (802.11n, 20MHz, MCS7, POUT = +13 dBm)

200

mA

Verici (802.11n, 40MHz, MCS7, POUT = +13 dBm)

160

mA

Alıcı (802.11b/g/n, 20MHz)

63

mA

Alıcı (802.11n, 40MHz)

68

mA

Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %100 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.