Uyarılar (DYMOD)

Deneyap Röle (M36) Kullanımı

Bu ürünü maksimum 1,2 A akım kapasitesine sahip harici bir bağlantıda kullanmalısınız; aksi taktirde ürün kalıcı olacak arızalanacaktır.

 

I2C Adres Tanımlama

Deneyap Modül'lerinin tamamına ait I2C adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Birden fazla I2C adresi tanımlanabilen aynı çeşit Deneyap Modül'leri aynı I2C haberleşme hattında kullanılabilir.

Aynı I2C haberleşme hattı üzerindeki tüm Deneyap Modül'lerinin I2C adresleri birbirinden farklı olmalıdır. I2C adres değişikliği bazı kısıtlamalar ile 2 farklı yöntem ile yapılabilir.

İlk yöntem Deneyap Modül'lerinin arka yüzeyinde bulunan adresleme hatlarının (ADR1 ve ADR2) tek tek ya da birlikte kısa devre yapılması ile gerçekleşir.

İkinci yöntem ise "_.setI2Caddress();" fonksiyonunu kullanarak yazılımsal olarak I2C adresi tanımlanabilir. I2C adres değişikliği yapacağınız Deneyap Modül'ünü tek başına geliştirme kartınıza I2C konnektörünü kullanarak bağlayınız. Aşağıda bir örneği verilen Arduino IDE kodunu ihtiyacınıza göre düzenleyerek yükleyiniz.

#include <Deneyap_5x7LedEkran.h>                  // Modülün kütüphanesi eklendi.

DotMatrix LEDMatris;                                           // Nesne tanımlandı.

void setup() {     
LEDMatris.begin(0x0A);                                       // Tanımlı I2C adresi ile haberleşme başlatıldı.
LEDMatris.setI2Caddress(0x6E);                        // Modülün yeni adres ataması yapıldı.
}

void loop() {
}

Bu yöntemi sadece M15, M18, M20, M26, M32, M34, M36, M37, M38, M39, M45, M53 ve M59 kodlu Deneyap Modül'lerinde kullanabilirsiniz.

Not 1: Deneyap 6-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi (M02) ve Deneyap 9-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi (M47) modüllerinde aynı 6 eksen ataletsel ölçüm birimi (İvmeölçer ve Dönüölçer) kullanılmaktadır. Bu yüzden bu Deneyap Modül'leri bir arada kullanılacaksa ilgili I2C adresleri düzenlenmelidir.

Not 2: Deneyap Sıcaklık, Nem ve Basınç Ölçer (M24) ve Deneyap Basınç Ölçer (M40) modüllerinin her ikisinde de aynı I2C adresine sahip basınç ölçer bulunduğundan bu ürünler aynı I2C hattı üzerinde birlikte kullanılamaz.

 

I2C Adres Öğrenme

Arduino IDE kütüphanemizde yer alan "I2CAdresTespiti" adlı uygulamayı kullanarak bir Deneyap Modül'e ait I2C adresini öğrenebilirsiniz. Bunun için geliştirme kartınıza sadece I2C adresini öğrenmek istediğiniz tek bir Deneyap Modül'ü bağlı olmalıdır.

 

Deneyap Hoparlör (M29) Kullanımı

Bu ürün I2C haberleşmesine sahip değildir. I2C haberleşme konektörleri ürüne güç girişi sağlarken bir jumper kablo kullanarak geliştirme kartınıza aşağıdaki şekillerde bağlantı sağlamanız gerekmektedir.

  • Modül I2C konektöründen geliştirme kartına bağlıyken modülün IN+ pinini geliştirme kartının DAC arayüzüne sahip bir pinine bağlayarak,*
  • Modül I2C konektöründen geliştirme kartına bağlıyken modülün OUT+ pinini geliştirme kartının PWM arayüzüne sahip bir pinine bağlayarak,*
  • Modülün OUT- ve OUT+ pinlerini sırasıyla geliştirme kartının bir GND pinine ve PWM arayüzüne sahip bir pinine bağlayarak.** 

*Modülü I2C konektöründen geliştirme kartına bağlamadan kullanım için modül 3.3V ve GND pinlerinden geliştirme kartına bağlanmalıdır.

**Bu kullanım sırasında modül üzerinde bulunan PAM8302A kuvvetlendiricisi aktif olmayacaktır.

Ayrıca ürün üzerindeki I2C haberleşme konektörlerini kullanarak Deneyap Modül'leri ile hattı kesintisiz devam ettirebiliriz.

 

Deneyap Dokunmatik Tuş Takımı (M37) Kullanımı

Modülün pinleri kapasitif duyarlı olduğunda devre tahtası (breadboard) ile kullanılmamalıdır.

 

Deneyap Duman Dedektörü (M39) Kullanımı

Modül devre tahtası üzerinde kullanılmak istenirse MQ-2 algılayıcısının pinleri kesilerek kısaltılabilir.