Warnings (DYMv2)

Pin Çakışması

  • I2C konnektörü aracılığı ile harici bir bağlantı sağlanıyorsa D8 (SDA) ve D7 (SCL) pinlerine aynı pin konfigürasyonuna sahip I2C arayüzü ile harici bir bağlantı yapılabilir; ancak bunun dışında bu pinlere harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.

Montaj

Breadboard (devre tahtası) veya benzeri bir ünite üzerine yerleştirilmiş kartınızı, bulunduğu yerden çıkartırken USB portunun hasar görmemesi için görseldeki gibi dikkatlice kenarlarından tutarak çıkartmanız gerekmektedir.

Analog Okumada Maksimum Gerilim

13-bit çözünürlüğe sahip A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, DA0 ve DA1 pinleri analog işaretler için giriş pini olarak kullanılabilmektedir. Bu pinler yaklaşık 2,60 V gerilimde maksimum değer olan 8191 değerini vermektedir.