Pin Definition (DYM)

Güç Pinleri

 • 5V –> Direk USB giriş portuna bağldır. Bağlı olan USB kaynağın gerilim (5V) ve akım çıkış kapasitesine sahiptir. 500mA ile 1000mA arasında bir kaynak kullanılması tavsiye edilir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • EN –> ESP32-S2 mikroişlemcisinin çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Lojik Pinler (Giriş/Çıkış Pinleri)

 • D0 – D13 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0Vlojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Pinler 5V toleranslı değildir.

Analog Pinler

 • A0 – A6 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • DA0 – DA1 –> 0V – 3.3V aralığında analog işaret çıkışı sağlamak için kullanılmaktadır. Dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda sırasıyla D12 ve D11 pinlerine bağlıdırlar.

Haberleşme Pinleri

 • UART –> TX ve RX  seri haberleşme (UART) pinleridir. Terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda sırasıyla D1 ve D0 pinlerine bağlıdırlar.
 • I2C –> SD ve SC pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SD (SDA olarak hem giriş hem çıkış) veri hattı; SC (SCL olarak çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda sırasıyla D8 ve D7 pinlerine bağlıdırlar.
 • SPI –> MO, MI ve MC pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MO (MOSI olarak çıkış) ve MI (MISO olarak giriş) veri hattı; MC (SCLK olarak çıkış) ise clock (zaman) senkronizasyon pinidir. D10 pini aynı zamanda SS pini olarak tanımlanmıştır ve cihaz seçim pini olarak kullanılır. SPI haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D4D5 ve D6 pinlerine bağlıdırlar.

PWM Pinleri

 • PWM –> PWM0 ve PWM1 darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D2 ve D3 pinlerine bağlıdır, dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • Tüm dijital giriş-cıkış pinleri (D0-D13) PWM pini olarak kullanılabilir.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A0A1A2A3A4 ve A5 pinlerine bağlıdırlar, dijital giriş-çıkış olarak da kullanılabilirler.

RGB Pinleri

 • LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.
 • LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.
 • LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda D13 pinine bağlıdır. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Haricen bağlantı sağlanamamaktadır.