Warnings (DYG)

Pin Çakışması

  • Kod (Firmware) yüklemesi sırasında D2 (BT) pinine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra harici olarak bir bağlantı yapabilirsiniz.
  • Dahili adreslenebilir RGB LED kullanılırken D3 pinine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • I2C konnektörü aracılığı ile harici bir bağlantı sağlanıyorsa D4 (SDA) ve D6 (SCL) pinlerine aynı pin konfigürasyonuna sahip I2C arayüzü ile harici bir bağlantı yapılabilir; ancak bunun dışında bu pinlere harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.

Hatalı Pin İsimlendirilmesi

Aşağıdaki resimde işaret edilen dikilebilir ped devre üzerinde hatalı şekilde "A2" olarak isimlendirilmiştir. Pedin ismi "SCL" dir.

Analog Okumada Maksimum Gerilim

12-bit çözünürlüğe sahip A0, A1, SCL, A2, A3 ve A4 pinleri analog işaretler için giriş pini olarak kullanılabilmektedir. Bu pinler yaklaşık 2,85 V gerilimde maksimum değer olan 4095 değerini vermektedir.