Warnings (DYG)

Hatalı Pin İsimlendirilmesi

Aşağıdaki resimde işaret edilen dikilebilir ped devre üzerinde hatalı şekilde "A2" olarak isimlendirilmiştir. Pedin ismi "SCL" dir.

Analog Okumada Maksimum Gerilim

12-bit çözünürlüğe sahip A0, A1, SCL, A2, A3 ve A4 pinleri analog işaretler için giriş pini olarak kullanılabilmektedir. Bu pinler yaklaşık 2,85 V gerilimde maksimum değer olan 4095 değerini vermektedir.