Pin Definetion (DYG)

Güç Pinleri

 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • VBAT (BAT) –> Tek hücreli Li-Po bataryanın güç giriş (V+) bacağının bağlanması için kullanılır. Li-Po batarya konnektöründen güç girişi sağlanırken 3.3V- 4.2V aralığında güç çıkışı sağlamak için de kullanılabilir.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Dijital (Lojik) Pinler

 • Tüm pinler dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0Vlojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Toplam 13 adet pin vardır.

Analog Pinler

 • A0, A1, SCL, A2, A3 ve A4 pinleri analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Toplam 6 adet pin vardır.

Haberleşme Pinleri

 • TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. Bu pinler TX (D1) ve RX (D0) olarak da isimlendirilir. Tüm dijital pinler UART haberleşmesi için kullanılabilir.
 • I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda SDA (D4) ve SCL (D6) olarak da isimlendirilir. Tüm dijital pinler I2C haberleşmesi için kullanılabilir.
 • SPI –> A5, A4, A3 ve D5 pinleri sırasıyla MOSI, MISO, SCLK ve SS işlevlerini yerine getirmek üzere tanımlanmıştır. MOSI (çıkış) veri piniMISO (giriş) veri pini, SCK (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pini ve SS pasif cihaz seçim pinidir. Aynı zamanda A5 (MO), A4 (MI), A3 (MC) ve D5 (SS) olarak da isimlendirilir. Tüm dijital pinler SPI haberleşmesi için kullanılabilir.
 • I2S, TWAI ve IR (Kızılötesi Uzaktan Kontrol) –> Tüm dijital pinler kullanılabilir.

PWM Pinleri

 • Tüm dijital pinler Darbe Genişlik Modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinl olarak kullanılabilir. A0 (PWM0), A1 (PWM1) ve A2 (PWM2) olarak da isimlendirilmiştir.

JTAG Pinleri

 • A3, A4, A5 ve D5 pinleri sırasıyla MTMS, MTDI, MTCK ve MTDO işlevlerini yerine getirmek üzere kullanılabilir.

RGB LED Pini

 • Dahili adreslenebilir RGB LED D3 pinine bağlıdır.

Buton Pini

 • D2 pini "BUTON" adlı genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda GPKEY olarak da isimlendirilmiştir.

Programlama Pinleri

 • D2 pinine bağlı olan "BUTON" adlı buton sistemi manuel yükleme (BOOT) moduna almak için kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda BT olarak da isimlendirilmiştir.
 • "RESET" adlı buton mikroişlemcinin çalışmasına izin vermek için lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. Bu buton mikroişlemcinin "CHIP_EN" adlı pinine bağlıdır. Butona basıldığı durumda pin lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur. Sistemi sıfırlamak için kullanılır.