Warnings (DY1Av2)

Pin Çakışması

  • Deneyap Kamera bağlıyken, kamera pinlerine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • Dahili RGBLED kullanılırken, D9 pinine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • I2C konnektörü aracılığı ile harici bir bağlantı sağlanıyorsa D10 (SDA) ve D11 (SCL) pinlerine aynı pin konfigürasyonuna sahip I2C arayüzü ile harici bir bağlantı yapılabilir; ancak bunun dışında bu pinlere harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.

Montaj

Breadboard (devre tahtası) veya benzeri bir ünite üzerine yerleştirilmiş kartınızı, bulunduğu yerden çıkartırken USB portunun hasar görmemesi için görseldeki gibi dikkatlice kenarlarından tutarak çıkartmanız gerekmektedir.