Pin Tanımlamaları (DYDK)

Güç Pinleri

 • 5V –> DC-DC voltaj yükselteci aracılığıyla 5V gerilim ve 0.5A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • VBAT –> Harici olarak bağlanan Li-Po bataryanın gerilimini (3.3V – 4.2V) çıkış olarak vermektedir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • EN –> ESP32-WROVER-E modülünün çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Lojik Pinler (Giriş/Çıkış Pinleri)

 • D0 – D15 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0Vlojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Tüm lojik pinlerde kısa devre koruması PTC sigortalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Pinler 5V toleranslı değildir.

Analog Pinler

 • A0 – A5 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. A0 – A3 pinleri sadece giriş pini olarak kullanılırken, A4 ve A5 pinleri dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.
 • DAC1 – DAC2 –> 0V – 3.3V aralığında analog işaret çıkışı sağlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.

Haberleşme Pinleri

 • TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D2 ve D3 pinlerine bağlıdırlar.
 • I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D10 ve D11 pinlerine bağlıdırlar.
 • SPI –> MOSI, MISO ve SCLK pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MOSI (çıkış) ve MISO (giriş) veri hattı; SCLK (çıkış) ise clock (zaman) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D7D6 ve D5 pinlerine  bağlıdırlar.

PWM Pinleri

 • PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D0 ve D1 pinlerine bağlıdır, dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • Tüm dijital giriş-çıkış pinleri (D0 – D15) PWM pini olarak kullanılabilir.

Kamera Pinleri

 • CAMD2 – CAMD9 –> Görüntü verisinin (piksel) aktarıldığı pinlerdir, çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla D5D1D0D4D6DAC2A3 ve A2 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMSD – CAMSC –> Seri haberleşme pinleridir; CAMSD çift yönli veri aktarımı, CAMSC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılır. Aynı zamanda A5 ve DAC1 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMXC –> Kamera algılayıcısının çalışması için gerekli olan temel clock (zamanlama) işareti kaynağıdır. Giriş olarak kullanılır. Aynı zamanda A4 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMPC –> Kamera algılayıcısından türetilen görüntü verisine ait clock (zamanlama) işaretidir. Çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda D7 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMV –> Görüntü verisinin (frame) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A0 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.
 • CAMH –> Görüntü verisinin (piksel) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A1 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.

Dahili Algılayıcı Pinleri

 • 6-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU) –> IMUSD ve IMUSC pinlerini içermektedir. IMUSD çift yönlü veri aktarımı, IMUSC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinler aynı zamanda ortak SDA ve SCL hatlarına bağlıdır.
 • Mikrofon –> MICD ve MICC pinlerini içermektedir. MICD çift yönlü veri aktarımı, MICC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A4A5D15D14D13 ve D12 pinlerine bağlıdırlar, dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilirler.

RGB Pinleri

 • LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda RX hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda TX hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda SDA hattına bağlıdır. I2C veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine bağlıdır, dijital giriş çıkış olarak kullanılabilir.