Pin Tanımlamaları (DYDK)

Güç Pinleri

 • 5V –> DC-DC voltaj yükselteci aracılığıyla 5V gerilim ve 0.5A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • VBAT –> Harici olarak bağlanan Li-Po bataryanın gerilimini (3.3V – 4.2V) çıkış olarak vermektedir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • EN –> ESP32-WROVER-E modülünün çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Lojik Pinler (Giriş/Çıkış Pinleri)

 • D0 – D15 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0Vlojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Tüm lojik pinlerde kısa devre koruması PTC sigortalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Pinler 5V toleranslı değildir.

Analog Pinler

 • A0 – A5 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. A0 – A3 pinleri sadece giriş pini olarak kullanılırken, A4 ve A5 pinleri dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.
 • DAC1 – DAC2 –> 0V – 3.3V aralığında analog işaret çıkışı sağlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.

Haberleşme Pinleri

 • TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D2 ve D3 pinlerine bağlıdırlar.
 • I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D10 ve D11 pinlerine bağlıdırlar.
 • SPI –> MOSI, MISO ve SCLK pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MOSI (çıkış) ve MISO (giriş) veri hattı; SCLK (çıkış) ise clock (zaman) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D7D6 ve D5 pinlerine  bağlıdırlar.

PWM Pinleri

 • PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D0 ve D1 pinlerine bağlıdır, dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • Tüm dijital giriş-çıkış pinleri (D0 – D15) PWM pini olarak kullanılabilir.

Kamera Pinleri

 • CAMD2 – CAMD9 –> Görüntü verisinin (piksel) aktarıldığı pinlerdir, çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla D5D1D0D4D6DAC2A3 ve A2 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMSD – CAMSC –> Seri haberleşme pinleridir; CAMSD çift yönli veri aktarımı, CAMSC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılır. Aynı zamanda A5 ve DAC1 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMXC –> Kamera algılayıcısının çalışması için gerekli olan temel clock (zamanlama) işareti kaynağıdır. Giriş olarak kullanılır. Aynı zamanda A4 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMPC –> Kamera algılayıcısından türetilen görüntü verisine ait clock (zamanlama) işaretidir. Çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda D7 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMV –> Görüntü verisinin (frame) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A0 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.
 • CAMH –> Görüntü verisinin (piksel) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A1 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.

Dahili Algılayıcı Pinleri

 • 6-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU) –> IMUSD ve IMUSC pinlerini içermektedir. IMUSD çift yönlü veri aktarımı, IMUSC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinler aynı zamanda ortak SDA ve SCL hatlarına bağlıdır. I2C adresi 0x6A'dır.
 • Mikrofon –> MICD ve MICC pinlerini içermektedir. MICD çift yönlü veri aktarımı, MICC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A4A5D15D14D13 ve D12 pinlerine bağlıdırlar, dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilirler.

RGB Pinleri

 • LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda RX hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda TX hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda SDA hattına bağlıdır. I2C veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine bağlıdır, dijital giriş çıkış olarak kullanılabilir.