Warnings (DY1A)

Pin Çakışması

  • Deneyap Kamera bağlıyken, kamera pinlerine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • Dahili SD kart konnektörüne SD kart takılıyken, SD kart konnektörünün pinlerine (D9, D13, D14 ve D15) aynı pin konfigürasyonuna sahip SPI arayüzü ile harici bir bağlantı yapılabilir; ancak bunun dışında bu pinlere harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • Kod (Firmware) yüklemesi sırasında TX (D2) ve RX (D3) pinlerine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bu pinleri UART haberleşmesi için kullanmıyorsanız; harici olarak bir bağlantı yapabilirsiniz.
  • Kod (Firmware) yüklemesi sırasında D8 (BOOT) pinine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra harici olarak bir bağlantı yapabilirsiniz.
  • Dahili adreslenebilir RGB LED kullanılırken D12 pinine harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.
  • I2C konnektörü aracılığı ile harici bir bağlantı sağlanıyorsa D10 (SDA) ve D11 (SCL) pinlerine aynı pin konfigürasyonuna sahip I2C arayüzü ile harici bir bağlantı yapılabilir; ancak bunun dışında bu pinlere harici olarak herhangi bir bağlantı yapmayınız.

Montaj

Breadboard (devre tahtası) veya benzeri bir ünite üzerine yerleştirilmiş kartınızı, bulunduğu yerden çıkartırken USB portunun hasar görmemesi için görseldeki gibi dikkatlice kenarlarından tutarak çıkartmanız gerekmektedir.

Analog Okumada Maksimum Gerilim

12-bit çözünürlüğe sahip A0, A1, A2, A3, A4, A5, DAC1, DAC2, D8, D9, SDA, SCL, D12, D13, D14, D15 pinleri analog işaretler için giriş pini olarak kullanılabilmektedir. Bu pinler yaklaşık 3,15 V gerilimde maksimum değer olan 4095 değerini vermektedir.