Power Consumption (ESP32)

Çalışma Modları

Çalışma Modu Nom. Değer Birim

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240MHz)

30 – 68

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160MHz)

27 – 44

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80MHz)

20 – 31

mA

Hafif Uyku

0.8

µA

Derin Uyku (ULP aktif)

150

µA

Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı (duty cycle))

100

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi)

10

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı)

5

µA

Güç Kapalı

1

µA

Wi-Fi haberleşme modu aktif duruma geçtiğinde, sistem “Modem Uyku” modundan çıkıp aktif moda geçer; buna bağlı olarak güç tüketim değerleri değişir.

“Modem Uyku” modunda, bağlanan yüklere ve kullanılan dahili çevrebirimlere göre CPU frekansı otomatik olarak değişir.

“Derin Uyku (ULP aktif)” modunda, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam edebilirler.

“Derin Uyku (ULP periyodik aktif)” modunda, sistem periyodik olarak çalışır ve ADC %1 doluluk oranı (duty cycle) ile okuma yapar.

RF Haberleşme Modları (Wi-Fi/BT/BLE)

Haberleşme Modu Nom. Değer Birim

Verici (802.11b, DSSS 1 Mbps, POUT = +19.5 dBm)

240

mA

Verici (802.11g, OFDM 54 Mbps, POUT = +16 dBm)

190

mA

Verici (802.11n, OFDM MCS7, POUT = +14 dBm)

180

mA

Alıcı (802.11b/g/n)

95 – 100

mA

Verici (BT/BLE, POUT = 0 dBm)

130

mA

Alıcı (BT/BLE)

95 – 100

mA

Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %50 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.