Pin Description (DY1A)

Güç Pinleri

 • 5V –> DC-DC voltaj yükselteci aracılığıyla 5V gerilim ve 0.5A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • VBAT –> Tek hücreli Li-Po bataryanın güç giriş (V+) bacağının bağlanması için kullanılır. Li-Po batarya konnektöründen güç girişi sağlanırken 3.3V- 4.2V aralığında güç çıkışı sağlamak için de kullanılabilir.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Dijital (Lojik) Pinler

 • D0 – D15 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0Vlojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Bu pinlerin tamamı PWM pini olarak kullanılabilir. 
 • D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 ve D15 pinleri hem analog giriş pini hem de kapasitif algılama pini olarak da kullanılabilir.

Analog Pinler

 • A0 – A5 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinlerin hepsi dijital giriş için de kullanılabilir. Ayrıca A4 ve A5 pinleri dijital çıkış, PWM ve kapasitif algılama pini olarak da kullanılabilirler.
 • DAC1 – DAC2 –> 0V – 3.3V aralığında analog işaret çıkışı sağlamak için kullanılmaktadır. Bu pinler aynı zamanda dijital giriş, dijital çıkış, analog giriş ve PWM pini olarak da kullanılabilir.

Haberleşme Pinleri

 • TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Bu pinler TX (D2) ve RX (D3) olarak da isimlendirilir.
 • I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Bu pinler dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda SDA (D10) ve SCL (D11) olarak da isimlendirilir.
 • SPI –> MOSI, MISO, SCLK ve SS pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MOSI (çıkış) veri piniMISO (giriş) veri pini, SCLK (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pini ve SS pasif cihaz seçim pinidir. Bu pinler dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda SS (D4), SCLK (D5), MISO (D6) ve MOSI (D7) olarak da isimlendirilir.

PWM Pinleri

 • PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Bu pinler dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda PWM0 (D0) ve PWM1 (D1) olarak da isimlendirilir.
 • D0 - D15 arası tüm pinler ile A4, A5, DAC1 ve DAC2 pinleri de PWM pini olarak kullanılabilir.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A4A5D15D14D13 ve D12 pinlerine bağlıdırlar. Ayrıca D8, D9, D10 ve D11 pinleri de kapasitif algılayıcı pini olarak kullanılabilir.

Kamera Pinleri

 • CAMD2 – CAMD9 –> Görüntü verisinin (piksel) aktarıldığı pinlerdir, çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla D5D1D0D4D6DAC2A3 ve A2 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMSD – CAMSC –> Seri haberleşme pinleridir; CAMSD çift yönli veri aktarımı, CAMSC ise clock (zaman) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılır. Aynı zamanda CAMSD (A5) ve CAMSC (DAC1) pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMXC –> Kamera algılayıcısının çalışması için gerekli olan temel clock (zamanlama) işareti kaynağıdır. Giriş olarak kullanılır. Aynı zamanda A4 pinine bağlıdır.
 • CAMPC –> Kamera algılayıcısından türetilen görüntü verisine ait clock (zamanlama) işaretidir. Çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda D7 pinine bağlıdır.
 • CAMV –> Görüntü verisinin (frame) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A0 pinine bağlıdır.
 • CAMH –> Görüntü verisinin (piksel) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A1 pinine bağlıdır.

RGB Pini

 • RGBLED –> Dahili adreslenebilir RGB ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda D12 pinine bağlıdır.

SD Kart Pinleri

 • SDMO –> Dahili SD kart veri hattı çıkış pinidir. Aynı zamanda D14 pinine bağlıdır.
 • SDMI –> Dahili SD kart veri hattı giriş pinidir. Aynı zamanda D9 pinine bağlıdır.
 • SDCK –> Dahili SD kart zaman (clock) senkronizasyon çıkış pinidir. Aynı zamanda D15 pinine bağlıdır.
 • SDCS –> Dahili SD kart seçim pinidir. Aynı zamanda D13 pinine bağlıdır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun (BUT) bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine bağlıdır,

Programlama Pinleri

 • EN –> ESP32-WROVER-E modülünün çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • BOOT –> Sistemi manuel yükleme moduna almak için kullanılır. Genel amaçlı kullanılan dahili butonun (BUT) bağlı olduğu pindir. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine bağlıdır,