Uyarılar

Pin Çakışması

  • Deneyap Kart’a Deneyap Kamera’nın bağlı oldu durumlarda, kamera pinlerine harici olarak baska herhangi bir bağlantı yapılmaması gerekmektedir. Boşta kalan diger ilgili giriş-çıkış pinlerini kullanabilirsiniz.
  • Kod yüklenirken TX (D2) ve RX (D3) pinlerine bir bağlantı yapmayınız. Kod yüklemenizi tamamladıktan sonra pin bağlantısı sağlayabilirsiniz.
  • Kod yüklenirken D8 (GPKEY) pinini lojik “0” (0V) seviyesine bir sisteme bağlamayınız. Kod yüklemeniz tamamlandıktan sonra pin bağlantısını sağlayabilirsiniz. 

Montaj

Breadboard (devre tahtası) veya benzeri bir ünite üzerine yerleştirilmiş Deneyap Kart’ı, bulunduğu yerden çıkartırken USB portunun hasar görmemesi için görseldeki gibi dikkatlice kenarlarından tutarak çıkartmanız gerekmektedir.

deneyapkart_usbbaglanti