Sorun Giderme

Bağlantı Problemi

Deneyap Kart’a kod yüklerken aşağıda paylaşılan hataya benzer bir hata aldığınız takdirde, görselin altında belirtilen yöntemlerden herhangi birini uygulayarak çözüme ulaşabilirsiniz.

Bahsi geçen hata, arka planda çalışan Windows USB driver (sürücü) ile ilgilidir. USB sürücüsünün, “esptool” programının yükleme sırasındaki bağlantı sekansına (zamanlamasına) doğru bir şekilde yanıt verememesinden kaynaklanmaktadır.

  • Arduino IDE’de Araçlar (Tools) –> Upload Mode adımı takip edilerek “Manual” seçeneği aktif hale getirilir. Yükle (Upload) tuşuna basılır ve “Connecting…” yazısının çıkması beklenir. Sonrasında ise, Deneyap Kart üzerindeki “BUT” butonuna basılı tutarken “RES” butonuna basıp bırakılır (“BUT” butonu da hemen akabinde bırakılabilir) ve yükleme adımı başlamış olur. 
  • Deneyap Kart’ın “EN” pini ile “GND” pini arasına, breadboard (devre tahtası) aracılığıyla 10µF47µF arasında bir değerde elektrolitik kapasitör bağlanabilir. Kapasitörün (+) bacağı “EN” pinine, (-) bacağı ise “GND” pinine bağlanmalıdır.
  • Deneyap Kart ile bilgisayar arasına USB 2.0 Hub (USB Çoklayıcı) bağlanabilir.

Şarj Gösterge Ledi

Deneyap Kart üzerinde bulunan “SRJ” ledi, Li-Po batarya ilgili konnektöre bağlı olmasa dahi yanıyor durumda olabilir. Bu normal bir durumdur, şarj ünitesinde herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmemektedir. Li-Po bataryayı taktığınız takdirde, şarj süresi boyunca yanacak ve şarj işlemi tamamlandığında sönecektir.