Pin Tanımlamaları (DYDK)

Güç Pinleri

 • 5V –> DC-DC voltaj yükselteci aracılığıyla 5V gerilim ve 0.5A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • VBAT –> Harici olarak bağlanan Li-Po bataryanın gerilimini (3.3V – 4.2V) çıkış olarak vermektedir. Li-Po bataryanızı bu pin aracılığı ile de bağlayabilirsiniz. 
 • EN –> ESP32-WROVER-E modülünün çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. Sıfırlama “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Lojik Pinler (Giriş/Çıkış Pinleri)

 • D0 – D15 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0V; lojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Tüm lojik pinlerde kısa devre koruması PTC sigortalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Pinler 5V toleranslı değildir.
 • Tüm pinler dijital giriş pini olarak kullanılabilir.
 • A0, A1, A2 ve A3 pinleri hariç tüm pinleri dijital çıkış pini olarak kullanabilirsiniz.

Analog Pinler

 • A0 – A5 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinlerden A0, A1, A2 ve A3 pinleri dijital giriş pini olarak kullanılırken, A4 ve A5 pinleri dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.
 • DAC1, DAC2, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 ve D15 pinleri de analog giriş pini olarak kullanılabilir. D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 ve D15 pinlerinde PTC sigorta bulunduğundan analog okuma sırasında stabil olmayan veri akışı gözlenebilir. Bu nedenle bu pinleri öncelikli olarak analog giriş için kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.
 • DAC1 – DAC2 –> 0V – 3.3V aralığında hem analog giriş okuma hem de analog çıkış işareti sağlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda dijital giriş ve çıkış pini olarak kullanılabilirler.

Haberleşme Pinleri

 • UART –> Seri haberleşme TX-RX pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D2 (TX) ve D3 (RX) pinlerine bağlıdırlar.
 • I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D10 (SDA) ve D11 (SCL) pinlerine bağlıdırlar. Bu pinler hem dijital giriş-çıkış pini hem de analog giriş pini olarak kullanılabilir.
 • SPI –> MOSI, MISO, SCK ve CS pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MOSI pini MOSI’yi, MISO pini MISO’yu; SCK pini SCLK’ı ve CS pini SS’i temsil eder. MOSI (çıkış) ve MISO (giriş) veri hattı; SCK (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D7 (MOSI), D6 (MISO)D5 (SCK) ve D4 (CS) pinlerine  bağlıdırlar.
 • Tüm dijital çıkış pinleri PWM, I2C, SPI, UART, I2S, RMT, TWAI ve harici kesmeyi destekler.

PWM Pinleri

 • PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D0 (PWM0) ve D1 (PWM1) pinlerine bağlıdır. Ayrıca bu pinler dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • Tüm dijital çıkış pinleri PWM pini olarak kullanılabilir.

Kamera Pinleri

 • CAMD2 – CAMD9 –> Görüntü verisinin (piksel) aktarıldığı pinlerdir, çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla D5, D1, D0, D4, D6, DAC2, A3 ve A2 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMSD – CAMSC –> Seri haberleşme pinleridir; CAMSD çift yönli veri aktarımı, CAMSC ise zaman (clock) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla A5 ve DAC1 pinlerine bağlıdırlar.
 • CAMXC –> Kamera algılayıcısının çalışması için gerekli olan temel zamanlama (clock) işareti kaynağıdır. Giriş olarak kullanılır. Aynı zamanda A4 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMPC –> Kamera algılayıcısından türetilen görüntü verisine ait clock (zamanlama) işaretidir. Çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda D7 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.
 • CAMV –> Görüntü verisinin (frame) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A0 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.
 • CAMH –> Görüntü verisinin (piksel) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A1 pinine bağlıdır ve sadece dijital giriş olarak kullanılabilir.

Dahili Algılayıcı Pinleri

 • 6-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU) –> IMUSD ve IMUSC pinlerini içermektedir. IMUSD çift yönlü veri aktarımı, IMUSC ise zaman (clock) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinler aynı zamanda sırasıyla D10 ve D11 hatlarına bağlıdır.
 • Mikrofon –> MICD ve MICC pinlerini içermektedir. MICD çift yönlü veri aktarımı, MICC ise zaman (clock) senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Bu pinler aynı zamanda sırasıyla D13 ve D12 hatlarına bağlıdır.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A4, A5, D15, D14, D13 ve D12 pinlerine bağlıdırlar.
 • Ayrıca D8, D9, D10 ve D11 pinleri de kapasitif algılama pini olarak kullanılabilir.

RGB Pinleri

 • LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda D3 (RX) hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda D2 (TX) hattına bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.
 • LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda D10 (SDA) hattına bağlıdır. I2C veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine bağlıdır.
 • Bu pin aynı zamanda “BOOT” pini olduğundan kod yükleme sırasında lojik “0” (0V) seviyesine bağlı olmamalıdır.