Güç Tüketimi (ESP32)

Çalışma Modları

Çalışma Modu Min. Değer Nom. Değer Maks. Değer Birim
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240MHz)

30

68

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160MHz)

27

44

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80MHz)

20

31

mA

Hafif Uyku

0.8

µA

Derin Uyku (ULP aktif)

150

µA

Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı (duty cycle))

100

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi)

10

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı)

5

µA

Güç Kapalı

1

µA

  • Wi-Fi haberleşme modu aktif duruma geçtiğinde, sistem “Modem Uyku” modundan çıkar.
  • “Modem Uyku” modunda, bağlanan yüklere ve kullanılan dahili çevrebirimlere göre CPU frekansı otomatik olarak değişir.
  • “Derin Uyku (ULP aktif)” modunda, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam ederler.
  • “Derin Uyku (ULP periyodik aktif)” modunda, sistem periyodik olarak çalışır ve ADC %1 doluluk oranı (duty cycle) ile okuma yapar.

RF Haberleşme Modları (Wi-Fi/BT/BLE)

Haberleşme Modu Min. Değer Nom. Değer Maks. Değer Birim
Verici (802.11b, DSSS 1 Mbps, POUT = +19.5 dBm)

240

mA

Verici (802.11g, OFDM 54 Mbps, POUT = +16 dBm)

190

mA

Verici (802.11n, OFDM MCS7, POUT = +14 dBm)

180

mA

Alıcı (802.11b/g/n)

95 – 100

mA

Verici (BT/BLE, POUT = 0 dBm)

130

mA

Alıcı (BT/BLE)

95 – 100

mA

Not: Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %50 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.