Elektriksel Özellikler (ESP32)

DC Çalışma Koşulları

Parametre Sembol Min. Değer Nom. Değer Maks. Değer Birim

Besleme Gerilimi

VSUP

+3.30

+5.00

+5.50

V

Çıkış Gerilimi

V3V3

+3.15

+3.30

V

Çıkış Gerilimi

V5V

+5.00

+5.15

V

Li-Po Batarya Gerilimi

VBAT

+3.30

+4.20

V

Çalışma Sıcaklığı

TOP

-20

+60

⁰C

Giriş/Çıkış Pin Karakteristikleri

Parametre Sembol Min. Değer Nom. Değer Maks. Değer Birim
Pin Kapasitansı

CIN

2

pF

Lojik “1” Seviyesi Giriş Gerilimi

VIH

0.75 x VDD1

VDD1 + 0.3

V

Lojik “0” Seviyesi Giriş Gerilimi

VIL

-0.3

0.25 x VDD1

V

Lojik “1” Seviyesi Giriş Akımı

IIH

50

nA

Lojik “0” Seviyesi Giriş Akımı

IIL

50

nA

Lojik “1” Seviyesi Çıkış Gerilimi

VOH

0.8 x VDD1

V

Lojik “0” Seviyesi Çıkış Gerilimi

VOL

0.1 x VDD1

V

Lojik “1” Seviyesi Sağlanan Akım2

IOH

10

40

mA

Lojik “0” Seviyesi Sağlanan Akım

IOL

28

mA

Dahili Pull-Up Direnci

RPU

45

kΩ

Dahili Pull-Down Direnci

RPD

45

kΩ

İşlemci İzin Girişi (Lojik "0")

VIL_nRST

0.6

V

1VDD = 3.3V
2Kümülatif olarak tüm pinlerden toplam 1.2A çıkış akımı sağlanabilmektedir. Bu değer, 1A olan azami regülatör çıkış akımı ve devre üzerinde güç tüketen diğer komponentler dikkate alındığında daha düşük mertebelerde (<600mA) olmalıdır.