Pin Tanımlamaları (DYM)

Güç Pinleri

 • 5V –> Direk USB giriş portuna bağldır. Bağlı olan USB kaynağın gerilim (5V) ve akım çıkış kapasitesine sahiptir. 500mA ile 1000mA arasında bir kaynak kullanılması tavsiye edilir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • 3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için kullanılabilir.
 • EN –> ESP32-S2 mikroişlemcisinin çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.
 • GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.

Lojik Pinler (Giriş/Çıkış Pinleri)

 • D0 – D13 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0V; lojik “1” ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Pinler 5V toleranslı değildir.
 • Tüm pinler dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılabilir.

Analog Pinler

 • A0 – A6 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. Dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • DA0 – DA1 –> 0V – 3.3V aralığında hem analog giriş hem de çıkış sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrca dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda DA0 (D12) ve DA1 (D11) pinlerine bağlıdırlar.

Haberleşme Pinleri

 • UART –> Seri haberleşme TX ve RX pinleridir. Terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda RX (D0) ve TX (D1) pinlerine bağlıdırlar.
 • I2C –> SD ve SC pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SD pini SDA’yı ve SC pini SCL’yi temsil eder. SD (hem giriş hem çıkış) veri hattı; SC (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda SC (D7) ve SD (D8) pinlerine bağlıdırlar.
 • SPI –> MO, MI, MC ve CS pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MO pini MOSI’yi, MI pini MISO’yu; MC pini SCLK’ı ve CS pini SS’i temsil eder. MO (çıkış) ve MI (giriş) veri hattı; MC (çıkış) ise zaman (clock) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda MO (D4), MI (D5), MC (D6) ve CS (D10) pinlerine bağlıdırlar.
 • Tüm pinler UART, I2C, SPI, I2S, TWAI ve harici kesme olarak kullanılabilir.

PWM Pinleri

 • P0 – P1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda P0 (D2) ve P1 (D3) pinlerine bağlıdır. Bu pinler dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.
 • Tüm pinler PWM pini olarak kullanılabilir.

Kapasitif Algılayıcı Pinleri

 • T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 pinlerine bağlıdırlar, dijital giriş-çıkış olarak da kullanılabilirler.

RGB Pinleri

 • LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.
 • LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.
 • LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir, haricen bağlantı sağlanamamaktadır.

Buton Pini

 • GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. BT (D13) pinine bağlıdır.
 • Bu pin aynı zamanda “BOOT” pini olduğundan kod yükleme sırasında lojik “0” (0V) seviyesine bağlı olmamalıdır.