Güç Tüketimi (ESP32-S2)

Çalışma Modları

Çalışma Modu Nom. Değer Birim
Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 240MHz)

19

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 160MHz)

16

mA

Modem Uyku (CPU aktif, Frek = 80MHz)

12

mA

Hafif Uyku

450

µA

Derin Uyku (ULP aktif, ULP-FSM)

170

µA

Derin Uyku (ULP aktif, ULP-RISC-V)

190

µA

Derin Uyku (ULP periyodik aktif, %1 doluluk oranı (duty cycle))

22

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı, RTC hafıza birimi)

25

µA

Derin Uyku (RTC zamanlayıcı)

20

µA

Güç Kapalı

1

µA

  • Wi-Fi haberleşme modu aktif duruma geçtiğinde, sistem “Modem Uyku” modundan çıkar.
  • “Modem Uyku” modunda, bağlanan yüklere ve kullanılan dahili çevrebirimlere göre CPU frekansı otomatik olarak değişir.
  • “Derin Uyku (ULP aktif)” modunda, ULP yardımcı işlemcisi çalışırken GPIO ve I2C gibi dahili çevrebirimleri operasyonel çalışmalarına devam ederler.
  • “Derin Uyku (ULP periyodik aktif)” modunda, sistem periyodik olarak çalışır ve ADC %1 doluluk oranı (duty cycle) ile okuma yapar.

RF Haberleşme (Wi-Fi)

Haberleşme Modu Tepe Değer Birim
Verici (802.11b, 20MHz, 1 Mbps, POUT = +19.5 dBm)

310

mA

Verici (802.11g, 20MHz, 54 Mbps, POUT = +15 dBm)

220

mA

Verici (802.11n, 20MHz, MCS7, POUT = +13 dBm)

200

mA

Verici (802.11n, 40MHz, MCS7, POUT = +13 dBm)

160

mA

Alıcı (802.11b/g/n, 20MHz)

63

mA

Alıcı (802.11n, 40MHz)

68

mA

Not: Tüm ölçümler, 25⁰C ortam sıcaklığında 3.3V’luk besleme gerilimi ile yapılmıştır. Verici modundaki ölçümler %100 doluluk oranı (duty cycle) ile gerçekleştirilmiştir.